Paramos dėl COVID-19 priemonės: ES parama mikrokreditams finansuoti Lietuvoje

 

         Europos investicijų fondas (EIF) ir finansinių technologijų įmonė „Faktoro“ pasirašė susitarimą dėl garantijų, pagal kurį pradedama mažųjų įmonių Lietuvoje mikrokreditavimo programa – viena iš Europos investicijų banko grupės paramos dėl COVID-19 priemonių. Iki 6 mln. EUR mikropaskolų portfelio garantiją užtikrina Europos Sąjunga pagal ES užimtumo ir socialinių inovacijų programą (EaSI). Numatoma, kad šiomis lėšomis bus paremta iki 330 sandorių su mažosiomis įmonėmis, didžiausia remiamos paskolos suma – 25 000 EUR.

Už darbo vietas ir socialines teises atsakingas Europos Komisijos narys Nicolas Schmitas teigia: „Dėl ES paramos pagal EaSI garantiją šis Europos investicijų fondo ir „Faktoro“ susitarimas suteiks galimybę gauti finansavimą daugiau kaip 300 mažųjų Lietuvos įmonių. Tebesitęsianti COVID-19 krizė sudavė stiprų smūgį daugeliui labai mažų įmonių visoje Europoje. Europos Komisija ir toliau naudosis visomis turimomis priemonėmis, kad apsaugotų darbuotojus ir išsaugotų darbo vietas.“

Pagal šį susitarimą dėl ES finansinės paramos jau gali kreiptis daugiau kaip 300 labai mažų Lietuvos įmonių. Bendrovė „Faktoro“, pasinaudodama EaSI garantija, sukurs naują apyvartinio kapitalo skolinimo produktą labai mažoms įmonėms jų steigimo ar plėtros etape ir tikisi aptarnauti maždaug 330 klientų. Sudėtingomis dabartinėmis ekonominėmis sąlygomis EIF, kaip savo paramos dėl COVID-19 priemonių dalį, iš pradžių garantuos iki 90 % visų sandorių. Suteikiama apyvartinio kapitalo paskola ne tik padidins labai mažų įmonių Lietuvoje galimybes gauti finansavimą, bet ir bus reikšminga priemonė užtikrinant įmonių likvidumą ekonomikos atsigavimo po Covid-19 pandemijos laikotarpiu.

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_2409