Pradinis Junckerio plano tikslas sutelkti 315 mlrd. EUR investicijų viršytas

Nuo 2015 m. liepos mėn. Europos strateginių investicijų fondas (ESIF) visoje ES sutelkė 335 mlrd. EUR papildomų investicijų. Junckerio plano įgyvendinimas padarė akivaizdų poveikį ES ekonomikai ir radikaliai pakeitė Europos inovacijų finansavimo būdus.

Europos Komisija ir Europos investicijų banko (EIB) grupė įvykdė savo įsipareigojimą pritraukti 315 mlrd. EUR papildomų investicijų pagal Investicijų planą Europai, dar vadinamą Junckerio planu. Buvo patvirtintos 898 operacijos, paremtos Europos Sąjungos biudžeto garantijomis ir EIB grupės nuosavais ištekliais; numatoma, kad jos pritrauks 335 mlrd. EUR investicijų visose 28 ES valstybėse narėse, t. y., bus viršytas pradinis tikslas pritraukti 315 mlrd. EUR investicijų, nustatytas 2015 m., kai, siekiant sumažinti po finansų ir ekonomikos krizės atsiradusį investicijų trūkumą, buvo įsteigtas ESIF.

Manoma, kad geresnėmis galimybėmis gauti finansavimą pasinaudos 700 000 mažųjų ir vidutinių įmonių. Vykdant ESIF operacijas jau sukurta daugiau nei 750 000 darbo vietų, o iki 2020 m. sukurtų darbo vietų skaičius turėtų pasiekti 1,4 mln. Be to, iš skaičiavimų matyti, kad įgyvendinant Junckerio planą ES BVP padidėjo 0,6 proc., o iki 2020 m. ES BVP turėtų padidėti 1,3 proc. Du trečdaliai 335 mlrd. EUR sumos gauti iš privačiojo sektoriaus išteklių – taigi ESIF pasiekė ir savo tikslą telkti privačiojo sektoriaus investicijas.

Lietuvoje Europos Investicijų banko finansavimas siekia 409 mln. EUR, tikimasi pitraukti iš viso 1,5 mlrd. EUR investicijų. Šiuo metu pagal sutelktas su Europos strateginių investicijų fondu susijusias investicijas, palyginti su BVP, Lietuva yra 3-ia Europos Sąjungoje.  

Atsižvelgdami į ESIF sėkmę, Europos Taryba ir Europos Parlamentas pernai sutarė pratęsti fondo veiklą iki 2020 m. pabaigos ir padidinti jo pajėgumą iki 500 mlrd. EUR.

Naujausius rezultatus, įgyvendinant Investicijų planą Lietuvoje, galite rasti ČIA, o Lietuvos faktų suvestinę galite rasti ČIA

Informacijų suvestines pagal visas šalis ir sektorius (2018 m. liepos mėn. duomenys) galite rasti ČIA

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4469_lt.htm