Prasideda registracija į konkursą dėl ES finansavimo nemokamo belaidžio interneto zonoms viešosiose erdvėse įrengti

 

 

Kovo 20 d. pradeda veikti Europos Komisijos sukurtas interneto portalas „WiFi4EU“. Gegužės viduryje bus skelbiamas pirmas kvietimas teikti projektus, o visos Europos savivaldybės kviečiamos jau dabar registruoti savo duomenis, kad galėtų pasinaudoti ES finansavimu viešosioms nemokamo belaidžio interneto zonoms įrengti.

Pagal programą „WiFi4EU“ savivaldybėms siūlomi 15 000 EUR vertės čekiai belaidžio vietinio tinklo zonoms įrengti viešosiose erdvėse – bibliotekose, muziejuose, viešuosiuose parkuose ir aikštėse. Komisijos Pirmininko Jeano-Claude’o Junckerio teigimu, iniciatyva „WiFi4EU“ siekiama „iki 2020 m. užtikrinti, kad kiekviename Europos miestelyje ir mieste apie pagrindinius visuomeninio gyvenimo centrus būtų įrengta nemokama belaidė interneto prieiga“.

Savivaldybės „WiFi4EU“ čekius gali naudoti belaidžio vietinio tinklo (belaidžio ryšio prieigos punktų) įrangai pirkti ir įdiegti pasirinktuose vietos visuomeninio gyvenimo centruose. Tinklo priežiūros išlaidas padengs savivaldybės.

Už bendrąją skaitmeninę rinką atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Andrusas Ansipas sakė: „Šiandien atverdami portalą „WiFi4EU“ žengiame konkretų žingsnį, kad padėtume savivaldybėms teikti nemokamo belaidžio vietinio tinklo paslaugas. Tai svarbi pažanga, tačiau tvirtai raginu ir Europos Parlamentą bei Tarybą baigti nagrinėti pasiūlytą ryšių kodeksą, kad visoje ES būtų užtikrintas didelės spartos interneto ryšys. Tam reikia Europos mastu koordinuoti spektrą ir tvirtai skatinti Europai būtinas investicijas į didelio pralaidumo tinklus.“

Už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakinga Komisijos narė Mariya Gabriel pridūrė: „Iniciatyva „WiFi4EU“ tūkstančiams europiečių visoje ES suteiks nemokamą prieigą prie interneto viešosiose erdvėse. Naudodamosi programa „WiFi4EU“ vietos bendruomenės galės užtikrinti, kad internetas taptų prieinamesnis piliečiams ir jie galėtų naudotis skaitmeninimo teikiamomis beribėmis galimybėmis. Tai konkretus žingsnis į priekį bendrosios skaitmeninės rinkos link.“

Iki 2020 m. nemokamo viešojo belaidžio vietinio tinklo paslaugų įrangai finansuoti ne daugiau kaip 8 000 ES savivaldybių visose valstybėse narėse, taip pat Norvegijoje ir Islandijoje, iš ES biudžeto bus skirta 120 mln. EUR.

Kaip teikti paraišką dėl „WiFi4EU“ čekio?

  • Registracijos etapas: nuo 2018 m. kovo 20 d. savivaldybės turėtų registruotis portale http://www.wifi4eu.eu/ (link is external).
  • Paraiškos teikimo etapas: 2018 m. gegužės mėn. viduryje bus paskelbtas pirmas kvietimas ir užsiregistravusios savivaldybės galės teikti paraišką dėl pirmųjų 1 000 „WiFi4EU“ čekių (kiekvieno iš jų vertė – 15 000 EUR). Čekiai bus išdalyti laikantis eiliškumo principo.
  • Skyrimo etapas: Komisija, užtikrindama geografinę pusiausvyrą, paskelbs 1 000 savivaldybių, kurios gaus finansavimą pagal pirmąjį kvietimą teikti paraiškas. Kiekviena dalyvaujanti šalis gaus bent po 15 čekių.
  • Per kitus dvejus metus pagal programą „WiFi4EU“ bus paskelbti dar keturi kvietimai.

Pagal programą „WiFi4EU“ finansuojami tinklai bus nemokami, juose nebus reklamos ir nebus renkami asmens duomenys. Bus finansuojami tik tie tinklai, kurie nedubliuoja esamų nemokamų privačių ar viešų panašios kokybės tinklų toje pačioje viešojoje erdvėje.

Pagrindiniai faktai

Iniciatyva „WiFi4EU“, apie kurią Komisijos Pirmininkas Jeanas-Claude’as Junkeris paskelbė Pranešime apie Sąjungos padėtį 2016 m. rugsėjo mėn., yra dalis plataus užmojo esminės ES telekomunikacijų taisyklių pertvarkos, apimančios naujas priemones, kuriomis siekiama patenkinti augančius europiečių interneto ryšio poreikius ir paskatinti Europos konkurencingumą.

Per trumpą laiką ES pavyko pasiekti svarbius susitarimus dėl tarptinklinio ryšio mokesčių panaikinimo visiems ES keliaujantiems žmonėms nuo 2017 m. birželio 15 d., dėl turinio perkeliamumo galimybės, t. y. galimybės nuo 2018 m. pradžios keliaujantiems europiečiams naudotis namuose užsisakytais skaitmeniniais produktais – filmais, muzika, vaizdo žaidimais ar e. knygomis, ir dėl teisės naudoti 700 MHz dažnių juostą 5G ryšiui ir naujoms internetinėms paslaugoms plėtoti.

Dabar vyksta derybos dėl 14 teisės aktų pasiūlymų, nurodytų bendrosios skaitmeninės rinkos strategijoje – tai vienas iš J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos prioritetų. Komisija paragino Europos Parlamentą ir Tarybą skubiai priimti visus pateiktus pasiūlymus.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė