Radijo laidų ciklas „Europos kaleidoskopas“

2013 m. Alytaus Europe Direct  informacijos centras, bendradarbiaudamas su radijo stotimi FM 99, organizavo aštuonių radijo laidų ciklą „Europos kaleidoskopas“, skirtą Europos piliečių metams.

Tematika: ES piliečių teisė į laisvą asmenų judumą ES, jos poveikis pilietiškumui, piliečių ir vartotojų teisės, ES darbo rinka, įvairių  švietimo mainų programų teikiamos galimybės, visų pirma susijusios su sanglaudos ir žmonių tarpusavio supratimo didinimu, kitų ES  kultūrų pažinimas.

Dalyviai : Dzūkijos regiono gyventojai.

Tikslas  –   skatinti regiono gyventojų pilietinį aktyvumą, kiekvieno iš jų suvokimą jogbūdami ES piliečiai gali laisvai reikšti savo nuomonę įvairiais komunikacijos kanalais,siekti didesnio Alytaus EDIC žinomumo.

Ciklo „Europos kaleidoskopas, skirto Europos piliečių metams laidų, kviečiame klausyti sekant šias nuorodas:

1. http://www.youtube.com/watch?v=7zaV3lpKF6M

2.http://www.youtube.com/watch?v=BWp9IJ_mPlQ

3.http://www.youtube.com/watch?v=EXp-5zGXP1Q

4.http://www.youtube.com/watch?v=mKS3cQdRkjY

5.http://www.youtube.com/watch?v=MUfNRJiRXuY

6.http://www.youtube.com/watch?v=pL7sO5qYMac

7.http://www.youtube.com/watch?v=et4zqRIO4Fs

8.http://www.youtube.com/watch?v=OlLN8D-cszk

Linkime malonus klausymo.