Renginių planas 2019

                  2019 METŲ RENGINIŲ PLANAS
 Sausis- gruodis  Alytaus EDIC teiks informavimo paslaugas : betarpiškai bendraujant su lankytojais, telefonu, e.paštu ir FB paskyros kanalu. Centro kompetencijai nepriklausančius klausimus nukreips į atitinkamą EK tinklą ar Europe Direct ryšių centrą. Ne darbo valandomis veiks įrašas telefono atsakiklyje ir automatinis atsakymas į e. laiškus.
 Sausis- gruodis Centras  sistemingai naujins  tikslinę  interneto svetainę , kurioje  ir toliau bus teikiama pagrindinė, būtiniausia informacija  apie centro vykdomus renginius, pagrindiniai duomenys apie ES, nurodant specializuotus informacijos šaltinius, talpinama daug naudingų  nuorodų.
 Sausis- gruodis Centras reguliariai atnaujins socialinės komunikacijos  Facebook  paskyrą, aktyviai dalyvaus kitų organizacijų administruojamoje regiono socialinėje  žiniasklaidoje  tam, kad  užtikrintų nuolatinį Europe Direct informacijos centro ir jo paslaugų  naudotojų bendravimą.
Rugsėjis  2019 m. Alytaus EDIC  organizuos ir ves  Europos kalbų dienos renginius Alytaus miesto mokyklose ir/ar kitose organizacijose (pagal poreikį) .
Sausis – gruodis Centras organizuos keturis renginius, skirtus specialioms auditorijoms: jaunimui, vyresnio amžiaus žmonėms,  mokiniams, studentams. Renginiuose  dėmesys bus sutelktas į Europos veiklą piliečių naudai, Europos Sąjungos  prioritetines komunikacijos temas 2019 metams, rinkimus į EP  ir kt.
Gegužė- birželis 2019 m. Alytaus EDIC  organizuos ir ves Europos dienos  renginius, skirtus  Lietuvos narystės ES 15- mečiui, 2019 m. rinkimams į EP.
Sausis- gruodis Centras rems vietos ir regioninių renginių, kuriuos organizuoja EK atstovybės ir EP informacijos biurai, organizavimą ir viešinimą.
Sausis- gruodis Centro  vadovė dalyvaus kitų organizacijų ir/ar socialinių partnerių rengiamuose renginiuose: parodose, mugėse, seminaruose ir kt.
Sausis- gruodis Centro  vadovė dalyvaus susitikimuose ir mokymuose, kuriuos rengia Komisija, taip keldama  savo,  kaip informacijos ir komunikacijos specialisto,  kvalifikaciją.

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Sveiki, susisiekite!
Translate »