Saugumas keliuose: žūčių mažėja, bet skirtumai tarp ES šalių tebėra dideli

 

Europos Komisijos paskelbtais preliminariais duomenimis, palyginti su ankstesniais metais, 2019 m. ES keliuose žuvo mažiau žmonių. Pernai per avarijas keliuose žuvo apie 22 800 žmonių, t. y. beveik 7 000 žmonių, arba 23 %, mažiau nei 2010 m. Palyginti su 2018 m., šis skaičius sumažėjo 2 %.

Už transportą atsakinga Europos Komisijos narė Adina Vălean sakė: „Mūsų tikslas – užtikrinti, kad iki 2050 m. Europos keliuose nebūtų žūčių ir sunkių sužalojimų. Siekiame, kad iki 2030 m. 50 % sumažėtų žūčių ir 50 % – sunkių sužalojimų. Žinome, kad mūsų tikslas pasiekiamas. Praeityje ES žūčių keliuose skaičius gerokai sumažėjo, tačiau pastaraisiais metais skaičiai nesikeitė. Be to, skirtumai tarp šalių tebėra didžiuliai. Savo tikslą pasieksime tik derindami teisėkūros priemones, tinkamą finansavimą, transporto priemonių ir infrastruktūros standartus, skaitmeninimą ir keitimąsi geriausia patirtimi.“

ES šalyse, kurių rodikliai prasčiausi, žūčių keliuose skaičius vis dar keturis kartus didesnis nei geriausių rodiklių pasiekusiose šalyse. 2019 m. saugiausi keliai buvo Švedijoje (22 žūtys milijonui gyventojų) ir Airijoje (29 žūtys milijonui gyventojų), o Rumunijoje (96 žūtys milijonui gyventojų), Bulgarijoje (89 žūtys milijonui gyventojų) ir Lenkijoje (77 žūtys milijonui gyventojų) žuvusiųjų buvo daugiausia. ES vidurkis buvo 51 žūtis milijonui gyventojų.

Lietuva yra tarp didžiausią pažangą padariusių valstybių ilguoju laikotarpiu. Nors Lietuvoje 2019 m. žūčių skaičius padidėjo, lyginant su 2018 m., 2010 m. – 2019 m. laikotarpiu žūčių skaičius sumažėjo 38 %.

Daugiau informacijoshttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/lt/ip_20_1003