Šiemet 30-ies metų sukaktį švenčianti ES programa „Erasmus“ pritraukė rekordinį dalyvių skaičių

220x133-1485441188445

Sausio 26 d. Europos Komisija paskelbė naujus duomenis, iš kurių matyti, kad 30 metų sukaktį šiemet švenčianti ES švietimo ir mokymo programa dabar yra ypač populiari ir atvira.

2015 m. programa „Erasmus+“ 678 000 europiečių sudarė galimybę studijuoti, mokytis, dirbti ir užsiimti savanoriška veikla užsienyje. Tai pats didžiausias skaičius per visus programos gyvavimo metus. Tais pačiais metais ES į daugiau kaip 19 600 projektus, kuriuose dalyvavo 69 000 organizacijų, investavo 2,1 mlrd. EUR. Tokie yra šiandien Europos Komisijos paskelbtos 2015 m. programos „Erasmus+“ metinės ataskaitos pagrindiniai rezultatai. Šios ataskaitos rezultatai taip pat rodo, kad sėkmingai artėjama prie tikslo 2014–2020 m. laikotarpiu pagal šią programą paremti 4 mln. žmonių.

Jyrki Katainenas, už darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą, investicijas ir konkurencingumą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas ir buvęs Lesterio universiteto (Jungtinė Karalystė) „Erasmus“ studentas, sakė: „Švietimas yra gyvybiškai svarbus, nes jis žmonėms suteikia žinių, gebėjimų, įgūdžių ir pajėgumų tinkamiausiai išnaudoti savo potencialą bei atsiveriančias galimybes. Judumas išplečia mūsų akiratį ir padaro mus tvirtesnius. Programa „Erasmus“ gali suteikti ir viena, ir kita. Kadangi pats kadais buvau „Erasmus“ studentas, visa tai patyriau tiesiogiai. Norėčiau paskatinti kitus studentus, ypač dėstytojus, mokytojus, su jaunimu dirbančius asmenis, profesinio mokymo įstaigose besimokančius asmenis taip pat pasinaudoti programos „Erasmus+“ teikiamomis galimybėmis“.

Tiboras Navracsicsius, už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys, sakė: „Jau tris dešimtmečius programa „Erasmus“ jaunimui leidžia pasinaudoti įvairiomis galimybėmis, padeda jiems įgyti ypač svarbių įgūdžių (tarp jų – socialinių ir tarpkultūrinių) ir skatina aktyvų pilietiškumą. Programa padeda kurti žmonių tarpusavio ryšius, remia jų bendradarbiavimą ir taip atlieka kertinį vaidmenį, kad mūsų jaunimas turėtų daugiau galių kurti geresnę visuomenę. Tai solidarumas, kurio Europai dabar reikia labiau negu bet kada nors anksčiau. Noriu užtikrinti, kad ateityje pagal programą „Erasmus+“ būtų galima paremti dar daugiau pačių įvairiausių sluoksnių ir kilmės žmonių“.

2015 m. programa „Erasmus+“ išsiplėtė dar labiau – pirmą kartą aukštosioms mokykloms suteikta galimybė siųsti studentus ir darbuotojus į Europai nepriklausančias šalis ir atitinkamai priimti studentus ir darbuotojus iš tų šalių (galimybė suteikta daugiau kaip 28 000 žmonių). Prancūzija, Vokietija ir Ispanija išlieka trimis pagrindinėmis siunčiančiosiomis šalimis, o daugiausia programos „Erasmus+“ dalyvių priima Ispanija, Vokietija ir Jungtinė Karalystė. Dalyvių atsiliepimai patvirtina, kad pagal programą „Erasmus+“ užsienyje praleistas laikas nepraėjo veltui: 94 proc. dalyvių teigia, kad jie patobulino savo įgūdžius, o 80 proc. mano, kad jiems atsivėrė daugiau karjeros galimybių. Vienas iš trijų studentų, pagal programą „Erasmus+“ atvykusių į užsienį stažuotei, iš juos priimančių įmonių gauna darbo pasiūlymą.

Skelbiamoje ataskaitoje apžvelgiami Komisijos veiksmai, kurių imtasi siekiant programą „Erasmus+“ pritaikyti taip, kad ji padėtų ES ir jos valstybėms narėms spręsti visuomenei kylančias problemas, pavyzdžiui, šalinti sunkumus, susijusius su pabėgėlių ir migrantų integracija. Pavyzdžiui, programos internetinės kalbinės paramos sistema išplėsta taip, kad per artimiausius trejus metus ja galėtų pasinaudoti 100 000 pabėgėlių. Šiam tikslui skirta 4 mln. EUR. Taip siekiama padėti, ypač jauniems žmonėms, įsilieti į priimančiųjų šalių švietimo sistemas ir plėtoti savo įgūdžius.

Ataskaita skelbiama kaip tik tuo pat metu, kai pradedama programos „Erasmus“ 30 metų sukakties kampanija (nuo 2014 m. programa vadinama „Erasmus+“, nes ja gali pasinaudoti daugiau žmonių dėl siūlomų įvairesnių galimybių). Per visus 2017 m. Europos, valstybių narių ir vietos lygmenimis bus organizuojami renginiai, skirti programos „Erasmus“ teigiamam poveikiui tiek atskiriems asmenims, tiek visai visuomenei pažymėti ir visiems susijusiems asmenims suteikti galimybę aptarti, kaip programą būtų galima plėtoti ateityje. Per pastaruosius 30 metų pagal programą „Erasmus+“ ir jos pirmtakes ne tik suteikta parama daugiau kaip 5 mln. studentų, pameistrių ir savanorių, bet taip pat remti darbuotojų ir jaunimo mainai – iš viso padėta 9 mln. žmonių.

Pagrindiniai faktai

„Erasmus“ yra viena sėkmingiausių Europos Sąjungos programų. Tris dešimtmečius ji teikė galimybes, visų pirma jaunimui, išvykti į užsienį ir ten įgyti naujos patirties bei išplėsti savo akiratį. Tai, kas 1987 m. prasidėjo kaip kukli aukštųjų mokyklų studentams skirta judumo programa, kurioje pirmaisiais metais dalyvavo vos 3 200 studentų, per pastaruosius 30 metų tapo pavyzdinė programa, kuria kasmet gali pasinaudoti beveik 300 000 aukštųjų mokyklų studentų. Per tą laiką programa taip pat išsiplėtė – pagal ją teikiamos galimybės tam tikrą laiką studijuoti ir atlikti stažuotę ir (arba) praktiką tiek aukštųjų mokyklų, profesinio mokymo įstaigose besimokantiems asmenims, vykdyti jaunimo, savanorių ir darbuotojų mainus visose švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Be to, programa „Erasmus+“, labiau nei jos pirmtakės, yra atviresnė palankių sąlygų neturintiems asmenims.

Programos geografinė apimtis išsiplėtė nuo 11 šalių 1987 m. iki 33 šalių šiuo metu (visos 28 ES šalys, taip pat Turkija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas).

Dabartinės 2014–2020 m. vykdomos programos „Erasmus+“ biudžetas yra 14,7 mlrd. EUR; pagal programą daugiau kaip 4 mln. žmonių bus suteikta galimybė studijuoti, mokytis, įgyti darbo patirties ir savanoriauti užsienyje. Pagal šią programą taip pat remiami sporto srities švietimo, mokymo ir jaunimo institucijų tarpvalstybinės partnerystės projektai ir veiksmai, kad būtų prisidedama prie sporto europinio matmens plėtotės ir kovojama su didžiausiomis tarpvalstybinėmis grėsmėmis. Be to, pagal programos „Jean Monnet“ veiksmus skatinama su Europos integracija susijusių dalykų dėstymas ir mokslinė tiriamoji veikla.

2017 m. visoje Europoje bus suorganizuota daugybė renginių šiai 30 metų sukakčiai pažymėti, tarp jų bus vienas pavyzdinis renginys, įvyksiantis birželio mėn. Europos Parlamente.

Daugiau informacijos: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/press_lt

Lietuvos duomenys: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/30year_country_fact_sheets/erasmusplus-factsheet-lt-hd.pdf