Stiprinama kova su sukčiavimu maisto produktų srityje

 

 

Reaguodama į vartotojams kylantį susirūpinimą dėl maisto kokybės ir su maistu susijusios nesąžiningos veiklos, Europos Komisija pradės Maisto kokybės ir sukčiavimo maisto produktų srityje žinių centro, kurį valdys Jungtinis tyrimų centras, veiklą.

Žinių centras – iš Komisijos ir jai nepriklausančių ekspertų sudarytas tinklas – padės ES politikos formuotojams ir nacionalinėms valdžios institucijoms teikdamas prieigą prie naujausių mokslo žinių apie sukčiavimą maisto produktų srityje ir su maisto kokybe susijusius klausimus ir sudarydamas galimybę keistis šiomis žiniomis.

Susirūpinimas dėl sukčiavimo maisto produktų srityje ir maisto produktų kokybės mažina vartotojų pasitikėjimą ir kenkia visai Europos maisto tiekimo grandinei – nuo ūkininkų iki mažmenininkų. Naujausi sukčiavimo maisto srityje atvejai buvo susiję su alyvuogių aliejumi, vynu, medumi, žuvimi, pieno produktais, mėsa ir paukštiena. Be to, vartotojai gali susidurti su nesąžiningos komercinės veiklos atvejais, visų pirma susijusiais su maisto produktais, kurių teikiami skirtingose rinkose ir kurių sudėtis labai skiriasi, tačiau jie teikiami labai panašiose pakuotėse.

Prieš pristatymą Komisijos narys T. Navracsicsius teigė: „Maistas yra ta sritis, kurioje mokslas gali būti labai tiesiogiai ir akivaizdžiai naudingas piliečiams. Mūsų valgomo maisto kokybė mums visiems yra labai svarbi, o sukčiavimas maisto produktų srityje yra tarptautinio pobūdžio nusikalstama veikla, todėl ES vaidmuo su juo kovojant yra labai aiškus. Maisto kokybės ir sukčiavimo maisto produktų srityje žinių centro veiklos pradžia yra svarbus žingsnis. Jis padės apsaugoti ES maisto tiekimo grandinės vientisumą ir užtikrinti maisto produktų kokybę, daugeliui europiečių skurdamas aiškią pridėtinę vertę.“

Komisijos narė V. Jourová pridūrė: „Komisija labai rimtai vertina maisto produktų kokybės ir nepagrįstos diferenciacijos klausimą ir jau ėmėsi konkrečių veiksmų jam išspręsti. Labai svarbi šio darbo dalis – geresnių mokslinių įrodymų pateikimas. Šis naujai sukurtas žinių centras, kuriame sutelkti ekspertai ir žinios iš įvairių vietų Europos Komisijoje ir už jos ribų, toliau prisidės prie moksliškai pagrįstų įrodymų rinkimo ir tvarkymo. Jo veikla taip pat padės kurti bendrą bandymo metodiką, kuri savo ruožtu padės mums taikyti maisto produktų ir vartotojų apsaugos srities teisės aktus ir užtikrinti jų vykdymą.“ 

Maisto kokybės ir sukčiavimo maisto produktų srityje žinių centras atliks šias užduotis:

  • koordinuos rinkos priežiūros veiklą, pavyzdžiui, dėl maisto produktų, kurie keliose ES rinkose siūlomi tokiose pačiose pakuotėse ir tuo pačiu prekės ženklu, sudėties ir juslinių savybių;
  • naudos ankstyvojo perspėjimo ir informavimo apie sukčiavimą maisto produktų srityje sistemą, pavyzdžiui, vykdydamas žiniasklaidos stebėseną ir teikdamas šią informaciją plačiajai visuomenei;
  • susies valstybių narių ir Komisijos informacijos sistemas, kaip antai, duomenų bazes, kuriose aprašoma tam tikrų didelės vertės žemės ūkio maisto produktų, tokių kaip vynas ar alyvuogių aliejus, sudėtis;
  • kaups su konkrečiomis šalimis susijusias žinias, pavyzdžiui, nustatydamas valstybių narių kompetenciją ir laboratorijų infrastruktūrą.

Maisto kokybės ir sukčiavimo maisto produktų srityje žinių centras rengs informacinius biuletenius, sąveikiuosius žemėlapius, duomenų bazes ir reguliarias ataskaitas, taip pat šią informaciją skelbs viešai. Žinių centrą visiškai finansuos Europos Komisija. Įvairių ekspertų grupių dydis priklausys nuo jų darbo dalyko. Žinių centras, teikdamas mokslo ir politikos formavimo sąsają, papildys ES kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje tinklą. 

Žinių centro įsteigimas pradedamas parodos „Mokslas – svarbiausia Europos politikos formavimo dalis“ atidarymu Europos Parlamente Strasbūre; parodoje eksponuojamas Jungtinio tyrimų centro darbas ir istorija nuo pat jo sukūrimo 1957 m. 

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjungos maisto grandinę reglamentuoja, be kita ko, Bendrasis maisto produktams skirtų teisės aktų reglamentas, Informacijos apie maistą teikimo vartotojams reglamentas ir Direktyva dėl nesąžiningos komercinės veiklos. Reikalaujama, kad būtų laikomasi tam tikrų žemės ūkio produktų sudėties ir kokybės standartų.

Jungtinis tyrimų centras turi ilgalaikę patirtį maisto mokslo srityje, įskaitant autentiškumo mokslinius tyrimus ir patirtį kuriant, taikant ir tvirtinant analitinius bandymų metodus siekiant nustatyti sukčiavimo atvejus maisto grandinėje.

Maisto kokybės ir sukčiavimo maisto produktų srityje žinių centras yra penktasis; kiti jau veikiantys žinių centrai yra bioekonomikos, teritorinės politikos, migracijos ir demografijos bei nelaimių rizikos valdymo centrai.

Daugiau informacijos

Jungtinių tyrimų centro žinių centrai

Jungtinis tyrimų centras. Faktais grindžiamas ES politikos formavimas (PDF)