Sužinok daugiau apie ES ( informacinės nuorodos)

 

Programa „Europa piliečiams“ – Aktyvaus Europos pilietiškumo skatinimas.
Europe Direct pagrindinis kontaktų centras – Informacija  visais ES klausimais.
Europe Direct informacijos centrų tinklas – Informacija apie ES vietiniuose centruose
Europos dokumentacijos centrai – Oficialių ES dokumentų kaupimas.
Jūsų Europa – Pagalba ir patarimai ES piliečiams
Jūsų Europos patarėjas – Gyvenimas, darbas ir kelionės ES – pagalba ir patarimai
Lietuva Europos Sajungoje – Aktuali informacija, naujienos
SOLVIT – Piliečių ir  verslo įstaigų skundų nagrinėjimas
Europos verslo ir inovacijų tinklas – Paslaugos smulkiam ir vidutiniam verslui
Europos vartotojų centras – Skundų nagrinėjimas dėl netinkamos kokybės prekių ar paslaugų, įsigytu ES
Švietimo mainų ir paramos fondas – Iniciatyvų švietimo ir profesinio mokymo srityje finansavimo administravimas
EURES – Lietuva – Europos darbo mobilumas
Eurodesk – Galimybės jaunimui
Programa „Veiklus jaunimas“ – Informacija veikliam jaunimui
Euroguidance – Orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje
Europass – Mokymasis ir darbas Europoje
Studijų kokybės vertinimo centrai (NARIC) – Centras Lietuvoje, Aukštojo mokslo kokybės gerinimas Lietuvoje ir laisvas asmenų judėjimas pasaulyje
Europos kvalifikacijų ir profesionio mokymo centrai  (pagal šalis). – Pagalba švietimo teikėjui, mokytojui, mokiniui
Kontaktiniai centrai – Paprastų formalumų tvarkymas paslaugų teikėjams

Informacija apie ES Alytaus regiono piliečiams

Sveiki, susisiekite!
Translate »