Tarptautinė mokslo politikos konferencija „Europos mokslo tyrimų erdvės (EMTE) raidos spartinimas skatinant lyčių lygybę tiksliuosiuose moksluose“

Informacija-9055-s225x115

Konferencijos tikslas aptarti Europos Mokslinių Tyrimų Erdvės (EMTE) pažangą vieno iš EMTE prioritetų – lyčių lygybės moksle – požiūriu, pabrėžiant poreikį derinti tarpusavyje atskirų EMTE prioritetų pažangą, konsoliduojant suinteresuotųjų šalių ir ES mokslinių tyrimų tinklų pastangas. Konferenciją globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė J. E. Dalia Grybauskaitė. Konferenciją organizuoja Vilniaus universitetas, Horizon 2020 projektas GENERA, koordinuojamas DESY (Vokietija), Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) ir BASNET Forumas. 

Data: 
20/11/2017 – 09:00 to 21/11/2017 – 13:00

Konferencijos tikslas aptarti Europos Mokslinių Tyrimų Erdvės (EMTE) pažangą vieno iš EMTE prioritetų – lyčių lygybės moksle – požiūriu, pabrėžiant poreikį derinti tarpusavyje atskirų EMTE prioritetų pažangą, konsoliduojant suinteresuotųjų šalių ir ES mokslinių tyrimų tinklų pastangas.

Renginio darbotvarkėje politinės diskusijos EMTE plėtros klausimais, praktinės iniciatyvos, skatinančias sisteminius kultūrinius pokyčius mokslo bei mokslą finansuojančiose organizacijose įgyvendinant lyčių lygybę tiksliuosiuose moksluose. Šioje konferencijos dalyje dalyvauja Europos Komisijos Mokslo ir Inovacijų generalinio direktorato  direktorius, atsakingas už EMTE pažangą, p. Jean-David Malo, Baltijos Jūros šalių tarybos generalinė direktorė Ambasadorė Maira Mora, Europos  EMTE komiteto nariai ir oficialių EMTE vystymu suinteresuotų šalių atstovai ir šiuo metu įgyvendinamų Horizon 2020 projektų atstovai.

Antroji konferencijos diena yra skirta lyčių lygybės įgyvendinimui  organizacijose,  vykdančiose tyrimus fizikos srityje Baltijos šalyse ir jų bendradarbiavimui šioje srityje su didžiaisiais Europos fizikos mokslo centrais. Tarp prelegentų yra Lietuvos ir Baltijos šalių universitetų vadovai  ir mokslininkai fizikai, Tarptautinės fizikų asociacijos IUPAP vice-prezidentė Habil. Dr. Gražina Tautvaišienė, fizikas, Europos Universitetų rektorių asociacijos prezidentas Prof. Rolf Tarrach ir šiuo metu įgyvendinamo Europinio  projekto ESS (European Spallation Source) – daugiafunkcinės mokslinių tyrimų infrastruktūros, kurios pagrindą sudarys didžiausias pasaulyje impulsinis neutronų šaltinis – projekto administravimo direktorė Dr. Agneta Nestenborg.

Daugiau informacijos rasite konferencijos svetainėje http://www.acceleratingera.vu.lt/ (link is external)