Viešos konsultacijos dėl Branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programos laikotarpio vidurio vertinimo

visaginas
Stodamos į ES Bulgarija, Lietuva ir Slovakija įsipareigojo uždaryti aštuonis sovietinės konstrukcijos branduolinius reaktorius prieš pasibaigiant jų numatytam eksploatacijos laikotarpiui. Už tai ES įsipareigojo teikti finansinę pagalbą tam tikrų elektrinių – konkrečiai Kozlodujaus branduolinės elektrinės 1–4 blokų (Bulgarija), Ignalinos atominės elektrinės (Lietuva) ir Bohunicės V1 branduolinės elektrinės (Slovakija) – eksploatacijai nutraukti. Vykdydama Branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programą Europos Sąjunga padeda Bulgarijai, Lietuvai ir Slovakijai stabiliai įgyvendinti pasirengimo visiškam eksploatacijos nutraukimui procesą išlaikant aukščiausius saugos standartus.
Šios viešos konsultacijos skirtos Branduolinių reaktorių eksploatavimo nutraukimo pagalbos programos 2014–2020 m. laikotarpio vidurio vertinimui papildyti.
Laukiame piliečių, organizacijų ir valdžios institucijų atsiliepimų. Juos galima pateikti užpildant internetinį klausimyną
Be to, galite siųsti nuomones į specialią funkcinę e. pašto dėžutę ENER-LUX-NDAP-CONSULTATION@ec.europa.eu.
Atsakinga tarnyba: Energetikos generalinis direktoratas, D2 skyrius „Branduolinė energija, branduolinės atliekos ir eksploatacijos nutraukimas“
E. paštas ENER-LUX-NDAP-CONSULTATION@ec.europa.eu
Pašto adresas:
European Commission Directorate-General for Energy Unit D2 Nuclear energy, nuclear waste and decommissioning L-2920 Luxembourg