Virtuali „Erasmus+“ – jau realybė

 

 

Kovo 15 d. pradeda veikti vienos iš matomiausių ir sėkmingiausių ES programų „Erasmus+“ mobilumo veiksmų svetainė, kad būtų pritraukta daugiau studentų ir jaunimo iš Europos ir ES pietinių kaimyninių šalių.

Kovo 15 d. pradėjusi veikti Europos Komisijos svetainė „Erasmus+ Virtual Exchange“ skirta ateinančius dvejus metus skatinti tarpkultūrinį dialogą ir patobulinti bent 25 000 jaunuolių įgūdžius naudojantis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis. Iniciatyva skirta programoje „Erasmus+“ dalyvaujančioms 33-ims Europos šalims ir šioms pietinėms Viduržemio jūros regiono šalims: Alžyrui, Egiptui, Izraeliui, Jordanijai, Libanui, Libijai, Marokui, Palestinai (šis pavadinimas neturi būti aiškinamas kaip Palestinos Valstybės pripažinimas ir jis nekeičia valstybių narių skirtingų pozicijų dėl šio klausimo), Sirijai ir Tunisui.

„Erasmus+“ svetainė papildys tradicinę fizinio mobilumo programą. Ateityje prie šios programos galėtų prisijungti ir kiti pasaulio regionai.

Už švietimą, kultūrą, jaunimo reikalus ir sportą atsakingas Komisijos narys Tibor Navracsics sakė: „Nors „Erasmus+“ ir sulaukė didelės sėkmės, ja pasinaudoti gali dar ne visi. „Erasmus+ Virtual Exchange“ svetainė leis studentams daugiau bendrauti tarpusavyje, pritrauks jaunimo iš įvairių socialinių sluoksnių ir skatins geriau pažinti kitas kultūras. Šioje svetainėje daugiau ES jaunimo galės susipažinti su savo bendraamžiais iš kitų šalių. Atsiras daugiau galimybių užmegzti kontaktus, tobulinti kritinį mąstymą, medijų raštingumą, užsienio kalbų žinias, komandinio darbo ir kitus įgūdžius.“ 

„Erasmus+ Virtual Exchange“ svetainėje jaunimas, su jaunimu dirbantys asmenys, studentai ir akademinio pasaulio atstovai iš Europos šalių ir ES pietinių kaimyninių šalių galės dalyvauti moderuojamose diskusijose, tarptautinių projektų grupėse, atviruose nuotolinio mokymo kursuose ir tarpininkavimo kursuose. Pavyzdžiui, jaunimas iš skirtingų šalių galės kartą per savaitę, dalyvaujant moderatoriui, šioje svetainėje aptarti tokias temas, kaip antai ekonominis vystymasis arba klimato kaita. Diskusijų dalyviams iš anksto bus pateikta parengiamoji medžiaga.

Visa veikla bus įtraukta į aukštojo mokslo programas arba organizuojamus jaunimo projektus. Parengiamuoju etapu „Erasmus+ Virtual Exchange“ sudomino įvairius universitetus ir jaunimo organizacijas. Jau suburta 50 partnerysčių, o 40 asmenų buvo apmokyti moderuoti debatus.

Galimybė susipažinti ir bendrauti su jaunimu iš kitų šalių leis įgyti naujų žinių ir įgūdžių, mokys tolerancijos ir atvirumo. „Erasmus+ Virtual Exchange“ skatina jaunimą dalyvauti tarpkultūriniame dialoge vadovaujantis Paryžiaus deklaracija, dėl kurios ES švietimo reikalų ministrai susitarė per 2015 m. kovo mėn. neoficialų susitikimą. Šia deklaracija siekiama per švietimą propaguoti pilietiškumą ir tokias bendras vertybes, kaip antai laisvė, tolerancija ir nediskriminavimas.

Pagrindiniai faktai 

Bandomuoju etapu, kuriam iki 2018 m. gruodžio mėn. skirta 2 mln. eurų, „Erasmus+ Virtual Exchange“ pritrauks bent 8 000 jaunuolių. Jeigu svetainė bus sėkminga, planuojama iki 2019 m. pabaigos ją atnaujinti siekiant pritraukti dar 17 000 asmenų. Ateityje „Erasmus+ Virtual Exchange“ galėtų būti vykdoma nuolat ir joje galėtų dalyvauti dar daugiau jaunimo iš kitų regionų.

Pagal „Erasmus+“ jau remiamas studentų ir dėstytojų mobilumas tarp ES pietinių kaimyninių šalių ir Europos Sąjungos. Nuo 2015 m. buvo finansuota daugiau kaip 1 000 bendrų projektų tarp Europos ir pietinių Viduržemio jūros regiono šalių universitetų. Pagal juos suplanuota, kad į Europą atvyks apie 15 000 studentų ir dėstytojų iš pietinių Viduržemio jūros regiono šalių. Iš Europos į šias šalis vyks daugiau kaip 7 000 dėstytojų ir studentų. Be to, kiekvienais metais neformaliojo mokymosi projektuose dalyvauja apie 2 200 jaunuolių ir su jaunimu dirbančių asmenų iš ES pietinių kaimyninių šalių.

Daugiau informacijos 

Svetainė: „Erasmus+ Virtual Exchange“